[ESBR-NPC] Weise Hartmann [Psychologist]

posted on 18 Jun 2014 00:30 by welcomeback in ESB

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
' A psychologist... '
 
' Don't I look like one? *smirk '
 
 
 
 
 
' If you need a help, before that why don't try to do something for yourself first
 
Doctors are not just convenient supporter, they're all for necessaries. '
 
 
 
 
 
' See, it's just talking
You don't have to trust me
but more or less you just have to trust yourself. '
 
 
 
 
 
' Now tell me what is it.. '
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
' Simple is the best way to live?
Someone said that before? huh.. I don't even know
I just like that thought, though .. '
 
 
 

 

ชื่อ - สกุล : วีส ฮาร์ทแมน (Weise Hartmann)

Weise มาจากคำว่า Wise ในภาษาอังกฤษ แปลว่า ผู้มีปัญญา

เพศ : ชาย

อายุ : 34 ปี (ราศีมีน)

เกิด : 20 กุมภาพันธ์ 1980 ในวีบลิงก์(Wieblingen) เมืองไฮเดลเบิร์ก ประเทศเยอรมัน

กรุ๊ปเลือด : AB

ส่วนสูง/น้ำหนัก : 178 เซนติเมตร / 65 กิโลกรัม

อาชีพ : จิตแพทย์

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก(Universität Heidelberg)ในปี 2008

ปริญญาการแพทย์และปริญญาโทในสาขาจิตวิทยา(จิตเวชศาสตร์)


ประวัติ :

จิตแพทย์ผู้ตั้งคลินิก(และเป็นบ้านในตัว)ในเขตเกาะฝั่งเหนือ ตัวคลินิกตั้งหันด้านหลังออกสู่หาดเกือบติดฝั่งทะเล จบการศึกษาและเดินทางมาจากเยอรมันในปี2011 อาศัยอยู่บนเกาะมาถึงปีนี้เป็นปีที่สี่ ปกติคลินิกเปิดตามเวลาที่เจ้าตัวอยู่และสังเกตได้จากป้ายที่แขวนไว้หน้าประตูด้านใน(มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่คลินิก) ที่คลินิกมีสุนัขเลี้ยงพันธุ์Bouvier des flandres ขนสีขาวขุ่นฟูอยู่หนึ่งตัว ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับบ้าน/ที่ทำงาน ยกเว้นช่วงเย็นอาจจะออกไปเดินเล่นไปทางชายหาดกับครอบครัว วันธรรมดาถ้าไม่พบได้ที่คลินิกอาจจะพบได้ในตัวเมืองและร้านขายของชำ


ความสัมพันธ์ปัจจุบัน : มีเพื่อนสนิทคนเดียวอยู่ที่เยอรมันชื่อฟริดริช วีสเรียกว่าฟริด และมีคู่ชีวิต(คนรัก)ชื่อว่ามาริค นิโคเล็ตต์

 

นิสัย 

- มีความมั่นใจในตัวเอง รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
- ช่างสังเกตตัวบุคคล มีความอยากรู้เป็นพื้นฐานแต่ไม่แสดงออก
- เชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ได้แต่ไม่ได้ยึดติดเป็นพิเศษ สิ่งที่ไม่สนใจจะปล่อยไป
- มักจะทำงานตามกำหนดเวลาเพื่อหาเวลาว่างให้ตัวเอง
- เป็นคนตรงไปตรงมา ออกไปทางเสียมารยาทในบางครั้ง
- ความอดทนต่ำบางครั้ง และค่อนข้างขี้รำคาญง่าย
- โรคประจำตัวโลหิตจางแต่ไม่มีผลกับชีวิตประจำวัน แพ้นมและแมลงมีพิษ
- ใส่แว่นเพราะสายตาสั้น ถ้าไม่มีจะลำบากกับทัศนวิสัยเป็นอย่างมาก
 


 เหตุผล/สาเหตุของการเปิดคลินิก : ตนออกเดินทางจากเยอรมันตามข่าวการรับสมัครงานเข้ามายังเกาะโดยเริ่มแรกตั้งใจจะทำงานในโรงพยาบาล เพราะสามารถทำงานได้ทั้งในสายของแพทย์ทั่วไป และจิตวิทยาคลินิก หากแผนกหลังที่ตนทำทั้งส่วนของงานและบุคลากรยังมีน้อย ระหว่างที่หาที่พักในเกาะจึงเกิดความคิดอยากจะสร้างบ้านของตัวเองซึ่งสามารถเป็นที่ทำงานไปได้ในตัว จึงกลายมาเป็นการสร้างคลินิกแห่งนี้

 

ข้อมูลคลินิก :

 

คลินิกจิตเวชหรือจิตวิทยาคลินิก โดยความหมายคือ สถานให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคทางจิต

ในขณะที่จิตแพทย์ยังแบ่งออกเป็นหลายแขนงตามทักษะการรักษา

คลินิกจิตเวชจึงเป็นการรักษาโดยการให้คำปรึกษาและการบำบัดจิต ต่อผู้ที่มีปัญหาในการปรับสภาพการใช้ชีวิต, ผู้ที่มีความผิดปกติทางอารมณ์หรือมีความเจ็บป่วยทางจิต โดยให้การรักษาสำหรับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า ผู้ที่มีความวิตกกังวล ความกลัว(Phobias) และความผิดปกติ(Disorders)รูปแบบต่างๆ ปัญหาความเครียด ปัญหาความสัมพันธ์ ไปจนถึงความผิดปกติทางจิตขั้นรุนแรง

นักจิตวิทยาประจำคลินิกให้บริการการประเมินวินิจฉัยหรือ "การทดสอบ" โดยใช้การสัมภาษณ์ แบบสอบถามและเครื่องมือวัด ที่สามารถนำมาทำชาร์ตคุณสมบัติบุคลิกภาพ สถานะและรูปแบบการแสดงออกทางอารมณ์ รวมถึงปัญหาในการดำรงชีวิตแต่ละวันของแต่ละบุคคลได้

วิธีการของวีสจะเป็นใช้การถามคำถามนำตั้งประเด็น เป็นพื้นฐานในการตรวจว่าผู้รับการบำบัดมีความผิดปกติรูปแบบใด โดยส่วนใหญ่มักจะหยุดอยู่ที่ขั้นนี้หากไม่มีความยินยอมหรือนัดการรักษาอย่างอื่นๆ ต่อไป ตามจรรยาบรรณแพทย์จะรักษาความลับของคนไข้ทุกประการแม้จะไม่มีเอกสารลงชื่อประวัติการรักษาไว้ก็ตาม

 

- - -

 

 

FRONT

เรฟประตูด้านหน้า 

 

BACK

 

INSIDE

 

 

 

 

 

เป็นการจำลองสถานที่โดยสมมติ *

 

 

(เนื่องจากเป็นบ้านไปในตัวเพราะฉะนั้นพื้นที่ใช้สอยอื่นจึงขอเม้ม)(...)

ตัวบ้านประกอบไปด้วยห้องด้านหน้า(ห้องรับแขกในตัว) โซนครัว ห้องน้ำแบบกั้นส่วน ห้องนอนหนึ่งห้องและห้องต่อเติมจุดประสงค์เฉพาะอีกหนึ่งด้วย


เอาเป็นว่า ถ้าเดินเข้ามาโดยรอบตัวคลินิกจะเป็นดังภาพ ยกพื้นขึ้นเพราะพื้นค่อนข้างลาดต่ำ

ตัววัสดุยกพื้นเป็นไม้ทนทานรองด้วยขอบเหล็กด้านล่างกันโครงยุบ บันไดด้านหน้าสุดสองขั้น

เป็นไม้เช่นเดียวกัน ตัววัสดุคลินิกเกือบทั้งหมดจึงเป็นไม้เพราะความชอบส่วนตัว

ห้องด้านหน้าที่เปิดประตูเข้าไปตามความยาวทั้งหมดจัดเป็นส่วนของคลินิก

ไม่มีหน้าต่างหลายบานเพราะความเป็นส่วนตัว แบ่งเป็น 1.(ขวาสุด)มุมโต๊ะทำงานและชั้นเอกสาร

2. (ส่วนกลาง)โซฟารับรอง ส่วนใหญ่ไว้รับทั้งรับแขก/คนมาติดต่อ (รวมถึงเป็นที่พักผ่อน)

3.(ซ้ายสุด)ชั้นหนังสือ(ส่วนใหญ่เป็นหนังสือการแพทย์) และเก้าอี้นอนที่ใช้สำหรับการรักษา

มีห้องน้ำในตัว ส่วนต่อจากห้องด้านหน้าไม่มีประตูกั้นสามารถเชื่อมกับครัวได้ (แต่ต้องได้รับอนุญาตก่อน)

เหตุที่เป็นห้องด้านหน้า ประตูทางเข้าจึงเป็นทั้งประตูรับแขกและคนไข้เข้าออกทางเดียวกันได้

 

กำหนดเวลาสำหรับการปิด-เปิดคลินิก

09.00 น. - 19.00 น. ของทุกวัน (หรือตามแต่ป้ายพลิกหลังประตู)

 

* อื่นๆ :

- เสมือนเป็นห้องสมุดหนังสือจิตวิทยาตามปริมาณหนังสือในชั้นและที่สั่งเข้ามาอีกเป็นครั้งคราว สามารถหยิบยืมได้แต่ควรขอเจ้าของเสียก่อน

-  แม้จะเป็นคลินิกจิตแพทย์แต่การโรลเพลย์เหมือนหนึ่งในnpcชาวเมืองหนึ่งๆแม้ไม่ได้มาเพื่อรักษาก็สามารถชวนคุยกันได้

-  ส่วนในด้านของถ้ามีความประสงค์อยากโยงเรื่องเพื่อเป็นการรักษาจริงจัง หากเป็นความสะดวกใจของผปค.คุยกันก่อนได้เสมอค่ะ :)

 

 

Contact :

Twitter : ESB_Weise , ผปค. _hanabtk

 

 
 
 
 
 
 
 
ผปค.'s talk :
 
มาแอบลงตามๆ กันไปค่ะ ฮา
เป็นตัวละครหน้าเก่าอีกแล้วหวังว่าจะยังไม่เบื่อหน้ากัน?
จิตแพทย์เจ้าเก่า ลงโปรไฟล์กลับมาคราวนี้เลยกะจะทำอะไรหลายๆ อย่างให้ดีขึ้นหน่อย
แต่ยังไงก็ยังเป็น npc ที่ไม่ค่อยมีเรื่องราวเท่าไหร่อยู่ดี
ก็ไว้มาทำความรู้จักกันนะ !
 
อ้อ ที่สำคัญขาดไม่ได้เลยก็คือผู้ร่วมชายคา(...)อีกคนหนึ่งล่ะค่ะ
ไว้อาจจะมาแก้ไขเพิ่มเติมยังไงทีหลัง
 
 
ตอนนี้ก็ขอฝากตัวด้วยนะคะ !